Informasjon til alle som skyter luft fra forbund

Til alle skytterklubber

Vi ber om at følgende informasjon blir spredt videre til alle i klubben som skyter med luftvåpen:

Etter avklaring med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap om hvordan NSF skal forholde seg til gjeldende forskrifter til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff», har Forbundsstyret vurdert den nasjonale særbestemmelsen om trykksylindere som har vært tatt inn i ISSFs Generelle tekniske regler. Det nasjonale tillegget har åpnet for at utstyrskontrollen i stevner har kunnet godkjenne at trykksylindere brukes, selv om de er eldre enn det holdbarhetsdatoen viser.

Følgende vedtak er fattet:

Det nasjonale tillegget til § 6.2.4.2 i ISSF Generelle tekniske regler strykes. Denne endringen gjelder også tilhørende referanse i § 6.7.6.2. g. Endringen i reglene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning.

Dette innebærer at ordlyden i § 6.2.4.2 nå kun er:

Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2-sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.

Med vennlig hilsen

For Norges Skytterforbund

Dag Olav Rønning

Foreløpige resultater fra Ringerike PK feltstevne den 25 aug

Her finner dere foreløpige resultater for verifikasjon. Finner du feil og mangler i listene send en epost til felt at ringerikepistolklubb.no innen 2 sept, med enme «rettelse feltstevne» så vil dette etterprøves og korrigeres før innsendelse av endelig resultat. Totalt sett ble det registrert 191 individuelle starter fordelt på alle felt- og spesialfelt klasser. Og alle tilbakemeldinger som er mottatt i dag vil gjøre RPK bedre i stand til å utvikle feltløypa, inkludert trase og skivefordeling ytterligere slik at det fortsatt skal være utfordringer som matcher alle skyttere på Ringerike.

Stevnet ble gjennomført i samarbeid med Hadeland Sportsskyttere som en gjensidig erfaringsutveksling og forberedelse til nytt feltstevne på Lygna den 8 sept, det første i regi av HSS i nyere tid. Men stor honnør og takk til alle som aktivt bidro og stilte opp til innsats og arbeid over flere dager for å arrangere et tradisjonelt arbeidskrevende feltstevne på Buttentjern. Dette inkluderer også stor velvillighet fra Randsfjord Skytterlag og Ringerike Jaktskytesenter for lån av deres baner.
Ellers en stor takk til Frank Lien (RPK) som hjalp oss i gang med resultatservicen, og en spesiell takk til Mikkel Bast (ARON) som løftet arbeidet med resultatservicen fra enkeltmannsarbeid til samtidig bearbeiding av både påmelding og resultatregistrering som sikret at alle resultater var ferdig registrert minutter etter at siste skytter leverte resultatarket. Og publisering av foreløpige resultater fra feltstevne 25 aug samme dag.

Vennlig skytterhilsen
Ole Martin
Oppmann felt/RPK

Ringerike PK inviterer til sensommer feltstevne på Ringerike skytesenter (Buttentjern) søndag 25 aug

RPK ønsker velkommen til sensommer feltstevne på Ringerike skytesenter med utgangspunkt i Skytterhuset og i den tradisjonelle feltrunden. Men den fysiske distansen er kortet ned og et aller meste går på grusvei. Vi har laget en spennende og utfordrende løype som burde gi de fleste skytterne en utfordring men uten å være uoverkommelig. Løypa har til sammen 10 standplasser med avstander fra 15 til 50 meter skyteavstand. Standplassene er organisert med doble standplasser i starten og enkle mot slutten for å bidra til en så rask runde som praktisk mulig, og bidra til at den enkelte skytter kan gå så mange runder gjennom en dag som ønskelig. Det skytes alle vanlige klasser inkludert spesialfelt.

Vi starter tidlig søndag morgen med kaffesalg og påmelding

–        0800+åpning påmelding og kaffesalg

–        0900 senest – start første lag

–        1600 start siste lag!!

Ringerike PK selger kaffe, vafler, mineralvann og enkel mat i Skytterhuset gjennom hele dagen.

Velkommen til en trivelig skytedag på Ringerike skytesenter søndag 25 aug.

Feltstevne 24-25 august

RPK har planlagt og forberedt sitt årlige feltstevne den 25 aug en stund, og det er nå behov for innsats fra flere av medlemmene slik at vi kommer i mål med et vellykket feltstevne som er Ringerike PK verdig. Forberedelsene fortsetter med å klargjøre standplassene i feltløypa med oppmerking og fjerning av gress, og sette ned stolper for skivestativer. Lørdag 24 vil det bli montert skiveplater på standplassene og skutt funksjonær for de av klubbens medlemmer som har anledning til å delta, og nybegynnere som er under opplæring vil ha en fin anledning til å prøve feltskyting og stevneformen under veiledning og i rolige omgivelser. Alle som har satt seg opp til arbeid uansett funksjon under feltstevnet får sine resultater registrert uten å betale stevnestart. RPK medlemmer som ikke er aktive under stevnet betaler stevneavgift som andre gjester.

Dersom du fortsatt ikke har meldt deg på til innsats så er det fortsatt muligheter for å bidra, feltgruppa trenger bidrag til følgende:

–        Frem til fredag 23 aug – rydding av standplasser og montering av skivestativ – detaljer hos Ole M (felt at Ringerikepistolklubb.no) eller ifm ordinær trening

–        Fredag 23 aug fra 0830 Bane 5

o   utkjøring av skivestativer til 200-100 banen og montering av skivestativer i feltløypa – trenger bil med tilhengerfeste

o   klargjøring av sekretariat på skytterhuset – trenger bil

o   klargjøring av standplasskasser

–        Lørdag 24 aug fra 0830 Bane 5

o   utkjøring og montering av skiveplater – trenger bil med tilhengerfeste

o   Etablere sekretariat i skytterhuset

o   Funksjonærskyting frem til 1800

–        Søndag 25 aug fra 0830 Feltløypa

o   Gjennomføring av feltstevne

o   Rydding av feltløypa

o   Rydding av skytterhuset

Har du anledning til å delta på deler eller hele arrangementet ta kontakt med felt at ringerikepistolklubb.no eller Ole Martin under ordinære treninger. Vi trenger alle former for bistand til gjennomføringen og et flott feltstevne på Buttentjern.

Dugnad bane 5

Vi må nå rydde å klargjøre bane 5 for høstens aktiviteter. Det er noen viktige arr framover, så anlegget bør da være presentabelt. NM DSSN pistol, Felt NSF og NM DSSN Rifle, for å nevne noen. Vi ønsker at det kommer så mange som mulig fra Fredag 2 August kl 17:00 og Lø 3 og Søn 4 fra kl 10:00 Følgende skal gjøres:

 • Tømme skivebu, isolere denne og bygge hyller.
 • Rydde/brenne kassert treverk
 • Plukke hylser
 • Klippe gress generelt
 • Rydde container bane/felt
 • Hugge og fjerne trær på høyre side

Ta med nødvendig utstyr.Vi fyrer grillen og har kaffe/vafler.Det blir ingen skyting disse dagene.

Hilsen banemester

Magnum Felt serie – RPK Magnum Lite lørdag 6 juli

Ringerike Pistolklubb fortsetter serien med MAGNUM skyting i tråd med Magnum lite konseptet slik at du kan fortsette med å blåse ut støvet av de grove skytterne og få litt trening frem til årets Spesialfelt NM på Dagali.

Vi inviterer derfor til nye approberte Magnum lite stevne på Ringerike skytesenter, RPK bane 5 og bane 6 Buttentjern lørdag den 6 juli 2019.

·        Skytestart kl 0900 for første lag

·        2x approberte stevner i hhv Mag 1 og Mag 2 (4x starter) med 25 meter

·        25 skudd pr stevne

·        50,- pr start

Deretter fortsetter vi med 1 approbert stevne med 50 m og 1 approbert stevne med 100 m skyte avstand. For 100 m skytingen gjennomføres dette på Bane 6 med skiveoppsett tilpasset for årets FeltNM så dette kan gi deg en god pekepinn på hvor treningsnivået er ift årets FeltNM i spesialfelt.

·        2x approbert stevne i hhv Mag 1 og Mag 2 (4x starter) med 50 og 100 meter skytedistanse.

·        25 skudd pr stevne

·        50,- pr start

Dette blir foreløpig siste Magnum lite stevne i RPK regi for sesongen. Deltar du på skytingene kan du diskutere med oss og påvirke utviklingen av dette konseptet som vi forsøker å dele med andre klubber slik at felt magnumskyting også kan arrangeres uten en full feltløype med ditto krevende arbeid.

Magnum Felt serie RPK – RPK Mag Lite lørdag 8 juni

Da har både RPK og TOP gjennomført sine første Magnum Lite stevner med tilpasset og forenklet oppsett. Vi fortsetter med MAGNUM skyting i tråd med konseptet slik at du kan fortsette å blåse ut støvet av de grove skytterne og få litt trening til årets Spesialfelt NM på Dagali.

Vi inviterer derfor til nytt approbert Magnum lite stevne på Ringerike skytesenter, RPK bane 5 Buttentjern lørdag den 8 juni 2019.

 • Skytestart 8 juni kl 1000 for første lag
 • 2x approberte stevner i hhv Mag 1 og Mag 2 (4 starter) med 25 meter
 • 25 skudd pr stevne
 • 50,- pr start

I tillegg ønsker RPK å gjennomføre et Magnum lite oppsett med 25 og 50 m skytedistanse ettter gjennomføring av de andre magnumstartene.

 • 1x approbert stevne i hhv Mag 1 og Mag 2 (2 starter) med 25 og 50 meter skytedistanse.
 • 25 skudd pr stevne
 • 50,- pr start

 • Videre planlegger RPK en siste Magnum Lite start den 6 juli kl 1000

Videre planlegger Ringerike PK, TOP og LP Wilson å utvikle Magnum lite konseptet med økt skyteavstand og tilpasset skiveoppsett. Det diskuteres både tilpasset FeltNM og andre skiveoppsett men tanken er at du skal kunne kjenne deg igjen på de respektive stevner i MAG lite serien. Og RPK bane 6 og TOP nye bane gir muligheter for skyteavstander helt opp til 100+ meter. Deltar du på skytingene kan du diskutere med oss og påvirke utviklingen.

TOP har planer om 1 Magnum lite skyting pr måned frem til FeltNM 2019, med tilsvarende tilpasset skiveoppsett og økte skyteavstander.