Styremøte 13 mai

Neste styremøte avholdes 13 mai.

Saker som ønskes behandlet her, kan sendes til  sekretaer krøllalfa ringerikepistolklubb.no innen 4 mai. Referat fra møte blir publisert den 27 mai.

Velkommen til Norgesfelt sesongstart 2019 på Ringerike

 

Feltgruppa smeller I gang utesesongen 2019 med vår tradisjonelle Norgesfelt på skjærtorsdag 18 april på Buttentjern bane 5 i Ringerike skytesenter.

Vi starter førtse skyting kl 09:00 og vil prøve å avslutte til kl 16:00, slik at flest mulig kan ha en lang dag med aktivitet etter vinteren.

Vi har approbert 3x Norgesfelt stevnenummer slik at den enkelte kan fokusere og repetere på sin øvelse dersom det er et ønske, og registrerer alle Norgesfelt øvelser, men ikke magnum.

Startkontingent pr øvelse vil være kr 60,- og vi tar VIPPS og kontant betaling.

Underveis selger vi kaffe, vafler og enkel bevertning til glede for alle som trenger en pause gjennom dagen.

RPK selger ammunisjon i kal 22 og 9 mm til bruk under stevnet til alle med gyldig våpenkort, og vil ha utlånsvåpen i kal 22 og 9 mm til egne medlemmer og andre registrerte skyttere med NSF startkort og skytter ID.

 

Skjærtorsdag 18 april kl 09:00 – 16:00

3x Norgesfelt – alle grener

Startkontinget 60,- pr start

Salg av kal 22 og 9 med mer ammunisjon

Salg av Kaffe, vafler og enkel mat

 

Vel møtt til påskens eventyr på Buttentjern i regi av Ringerike pistolklubb.

Feltgruppa/RPK

Innkalling til årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte 2019

Dokumenter oppdatert 10.02.2019 kl 18:00

Årsmøte for Ringerike Pistolklubb avholdes onsdag 20. februar kl. 18:00.
Møtelokalene er i år ved jernbanens samferdselssal i Samferdselshistorisk senter ved Hønefoss stasjon.

Siste frist for innsendelse av saker til årsmøtet er 01.02.19.

Det avholdes valg av styre i tillegg til vanlige årsmøtesaker.

Dokumenter til årsmøte blir publisert fortløpende under
http://www.ringerikepistolklubb.no/?page_id=1085

Passord fås på SMS fra medlemmer av styret.

Styret.

Godkjenningskurs i Dynamisk Sportsskyting 2019

Ringerike Pistolklubb arrangerer også i 2019 godkjenningskurs for dynamisk skyting!

Tidsplan:
Fredag 26 april: 1800-2200 Teori (Hønefoss)
Lørdag 27 april: 0900-1600 Praksis (Buttentjern)
Søndag 28 april: 0900-1600 Praksis (Buttentjern)

Skyttere må ha grunnleggende våpenopplæring fra før og må stille med eget våpen med minimum 3 magasin, hylster, magasinholdere og ca. 500 skudd.

Påmelding og spørsmål sendes til praktisk@ringerikepistolklubb.no eventuelt via påmeldingsskjema. Kursdokumentasjon og nærmere informasjon sendes ut et par uker før kursstart.

Vi anbefaler at dere tar en kikk på sidene hos HitFactor.no, disse har laget veldig god informasjon for nybegynnere. Link

Begrenset antall plasser. Pris kr. 1800,-

Bane 5, Buttentjern

Skytetider på Ringerike skytesenter.

En presisering av skytetider.

Samme tider alle baner.

Brudd på skytetider skal ikke forekomme.

Skyting er tillatt:
Mandag – Fredag kl. 07.00 – 22.00
Lørdag kl. 07.00 – 18.00
Påske-, pinse- og julaften kl. 07.00 – 16.00

Kun approberte stevner:
Søndager
Skjærtorsdag
2. påskedag
2. pinsedag
2. juledag
Kristi Himmelfartsdag

Det er ikke tillatt å skyte:
1. januar
Langfredag
1. påskedag
1. pinsedag
1. juledag

– Styret