Informasjon om medlemskap

Hva kreves for å bli medlem i Ringerike Pistolklubb?

Alle kan bli medlemmer i Ringerike Pistolklubb (RPK). RPK er tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom vårt medlemskap i Norges Skytterforbund (NSF). Det som kreves for å være medlem i en klubb innenfor Norges Idrettsforbund er at man betaler medlemskontingent, og overholder klubbens og forbundets lover. Dette gjelder også for RPK.

Man kan være medlem av klubben uten å skyte ett eneste skudd, men ettersom de fleste som blir medlemmer ønsker å drive med skyting, skal vi her si litt om hva som kreves for å begynne med skyting i RPK og hva som kreves for at man skal kunne kjøpe seg en pistol eller revolver.

 

Sikkerhetskurs (nybegynnerkurs)

Alle som vil begynne å skyte med pistol må begynne med å ta ett sikkerhetskurs (nybegynnerkurs). Dette kravet til grunnleggende opplæring gjelder for alle pistolklubber tilknyttet Norges Skytterforbund. Uten et slikt kurs eller tilsvarende opplæring vil man ikke få mulighet til å få skyte i Ringerike Pistolklubb. På dette kurset lærer man om pistolskyting generelt, men med spesiell vekt på sikkerhet. Andre emner som gjennomgås er bla:

  • Opptreden på skytebanen
  • Sikker behandling av våpen
  • Grunnleggende skyteteknikk
  • Skyteprogrammer
  • Våpentyper

Kurset er på 12 timer, og fordeles som oftest over 3 dager/kvelder. I tillegg får man en viss oppfølging på skytebanen når man fortsetter med skyting etter å ha gjennomgått kurset.

RPK arrangerer slike kurs med ujevne(!) mellomrom. Kurstidspunkt avhenger av banekapasitet, ledige klubbvåpen, tilgjengelig instruktør, etc.

Påmelding til kurs gjøres via vårt påmeldingsskjema. Man blir da satt på venteliste og kontaktet når neste kurs arrangeres. Ett kurs i RPK koster kr. 1200,-

Hvis man kan dokumentere at man har tilsvarende opplæring i pistolskyting fra andre klubber, politiet, forsvaret, etc., trenger man ikke å gjennomgå ett nytt kurs for å begynne å skyte i RPK. Imidlertid viser det seg at det som oftest allikevel er nødvendig med nytt kurs hvis man har opplæring fra politi og forsvar, fordi slik opplæring ikke gir tilstrekkelig kunnskap om sportsskyting og opptreden på sivile skytebaner.

 

6 månedersperioden

Etter at man har gjennomført kurs kan man delta på RPK’s vanlige fellestreninger, i tillegg til approberte stevner både arrangert av RPK og andre klubber innenfor NFS. Man skyter da med klubbens våpen.

Våpenloven krever at nybegynnere skal være «aktive». Det innebærer å delta på klubbens treninger og skyte med klubbens våpen i 6. måneder, før man kan søke om å få kjøpe sitt eget våpen. I RPK krever vi at nybegynnere skal delta på minst 10 treninger i løpet av denne 6 måneders perioden, før vi anbefaler kjøp av eget våpen. Vi mener at man trenger så mye øvelse før man er blitt sikker i behandling av våpen.

 

Kjøp av eget våpen

Etter bestått sikkerhetskurs og minimum 6 måneder med aktivitet, kan man sende en søknad til Politiet om kjøp av pistol eller revolver. Ved kjøp av håndvåpen kreves det i tillegg til søknadsskjemaet et anbefalingsskjema fra klubben. Dette fylles ut og signeres av søker og en representant fra RPK (normalt klubbens leder). Når tiden nærmer seg tar skytteren kontakt med en skyteleder på en vanlig trening som vil være behjelpelige med denne prosessen. I tillegg må man normalt ha fyllt 21 år.

Det er Politiet som avgjør om en person skal få kjøpstillatelse eller ikke. Klubbene har liten innflytelse på denne avgjørelsen. Politiet vil sjekke vandelen til søkeren, og vil også kontakte søkerens pistolklubb for å sjekke at søkeren har fått den nødvendige opplæring, og har vært medlem i minst 6 måneder. Klubben må også ha skyting med det våpnet det søkes om på programmet. Videre legger Politiet vekt på at søkeren må ha vært «aktiv» i denne perioden.
Hvis Politiet finner alt dette i orden, vil søkeren få en kjøpstillatelse som hun/han kan ta med i våpenforretningen.