Om klubben

Klubben
Ringerike pistolklubb ble stiftet i september 1955. I 2001 ble Ringerike pistolklubb og Hvalsmoen pistolklubb slått sammen, delvis fordi Ringerike hadde liten aktivitet og Hvalsmoen manglet bane som resultat av nedleggelsen av militærleiren. Resultatet ble at den «nye» klubben fortsatt skulle hete Ringerike pistolklubb men at vi fikk en oppfriskning av klubbens logo.

I sommerhalvåret skyter vi utendørs på vårt flotte baneanlegg på Eggemoen utenfor Hønefoss. Om vinteren skyter vi innendørs i Ringerikshallen i Hønefoss.

Klubben har blant annet egne grupper for svartkrutt- og dynamisk skyting. Vi startet opp med dynamisk skyting i 2011, da en del av klubbens medlemmer tok det nødvendige godkjenningskurset. Denne gruppa er i stadig vekst, og vi har rekruttert nye skyttere jevnt og trutt siden oppstarten. Svartkruttgruppa ble startet opp i 2014, og vi håper at også denne vil bidra til økt mangfold på sikt.

Interessert i pistolskyting?
Ikke nøl med å kontakte oss! Vi har alltid plass til flere talentfulle skyttere,
og tar i mot alle interesserte.

Kanskje nettopp du har de egenskapene som skal til for å bli en god skytter?
Du trenger en stø hånd til å holde våpenet, resten skal vi lære deg. Vi har flere
erfarne skyttere som kan sørge for at du lærer det vi kan, og da er du allerede
på god vei til å bli en habil skytter.

Er du interessert, møt gjerne opp på skytebanen – gjerne en halvtime før
treningen starter for å komme i kontakt med skyteleder. Se vår terminliste
for tid og sted for når det er satt opp trening. Du kan også sende en e-post
eller ta en telefon til styret.

Dokumenter
Lov For Ringerike Pistolklubb stiftet 15.09.55

 

 

Legg igjen en kommentar