Dynamisk

Om dynamiskgruppa

Ringerike Pistolklubb har en egen gruppe for dynamisk skyting. Vi startet opp med dette i 2011, da en del av klubbens medlemmer tok det nødvendige godkjenningskurset. Siden da har vi avholdt flere godkjenningskurs og rekruttert mange nye skyttere.

hringariki open pov2

Bilde fra stevne Hringariki Open 2013

Hva er dynamisk sportsskyting?

Dynamisk sportsskyting (tidligere kjent som praktisk skyting) er en skytegren hvor man prøver å forene de tre prinsippene presisjon, kraft og hurtighet ved at man bruker et våpen av en viss minstekraft til å skyte på poenggivende skiver på tid. I Norge organiseres sporten gjennom klubber tilsluttet Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN), og internasjonalt administreres den av International Practical Shooting Confederation (IPSC).

hringariki open pov1

Dynamisk sportsskyting er en stor internasjonal idrett som vektlegger sikker våpenbehandling svært høyt. Gjennom ulike krav til hvilke våpen som kan brukes og måten konkurransene blir gjennomført på, forsøker man å forene presisjon, kraft og hurtighet, Skyteprogrammene utføres internasjonalt både med pistol, revolver, hagle og rifle, og skytterne blir delt i forskjellige klasser etter ferdighet og våpentype som blir brukt. I Norge er det desidert flest som deltar i håndvåpenprogrammene, men mange skyter også aktivt med rifle.

Du trenger et eget godkjenningskurs dersom du skal kunne delta i dynamisk sportsskyting. For å kunne delta på et godkjenningskurs er det i de aller fleste klubber en forutsetning at du allerede har ervervet deg et håndvåpen og har noe erfaring med bruk av dette. I tillegg trenger du også egnet utstyr, blant annet belte, hylster og magasinholdere.

(Kilder: Wikipedia, YouTube, Dynamisk Sportsskyting Norge, www.dssn.no)

Trening

Vi trener på Bane 5 og har skytetid på onsdager fra kl. 18:00. Selv om den største aktiviteten foregår i perioden april-oktober, er det flere som holder utendørstreningene i gang også i vinterhalvåret.

Kontakt oss!

Er du interessert i å lære mer om eller å prøve dynamisk sportsskyting, ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet på denne siden!

Linker

http://www.dssn.no/
http://www.ipsc.org/