Felt

Felt
NSF nasjonalt program

Felt er den mest populære pistol-øvelsen i Norge. Hver vår springer mange hundre skyttere ut i skogen for ha det morsomt, sosialt og spennende. For i felt foregår skytingen og konkurransen ute i terrenget. Blinkene som er av varierende størrelse er plassert naturlig i terrenget med forskjellige avstander. Avstandene kan variere fra 5 til 70 meter.

En ”feltløype” består av 10 standplasser.  På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan hun vil fordele skuddene. Er det seks blinker på standplassene, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i en blink eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng.  Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

Poeng regnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.  I felt kan du skyte med de fleste typer pistoler og revolvere. For at alle skal kunne konkurrere på likefot er det laget 4 forskjellige våpenklasser:

 1. GROV (7,62 til 9,65m) li>
 2. FIN (5,6mm)
 3. MILITÆR (9mm – 11,25mm)  (Faktorkrav på 120)
 4. REVOLVER (9mm- 11,25mm)

I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet. Utregning av faktor skjer etter formelen:  Hastighet (ftps) X Kulevekt (Grains) / 1000 = Faktor. Du skyter de samme standplassene uansett hvilket våpen du bruker, men alle de 4 våpenklassene har sine særegenheter og utfordringer.

Maksimalt oppnåelig poengsum varierer fra konkurranse til konkurranse, men pleier som regel å være rundt 100 poeng.
Felt skytes i de fleste stillinger: Stående, knestående eller liggende, med begge hender, din beste hånd eller din dårligste hånd.
Spesialfelt er akkurat det samme som felt, men med litt andre typer våpen. Blant annet får du lov til å bruke magnumrevolvere og -pistoler i spesialfelt. Våpenklassene i spesialfelt er; spesialpistol, spesialrevolver, magnumfelt 1 og 2.

Øvelse: FeltAntall konkurranseskudd: 60 (50 i Magnum og Spesialpistol)
Avstand: 5 - 70 meterSkytetid: Minste tillatte tid 6 sekunder, ingen begrensninger oppover
Klasser:Mesterskap: KM, DM, NM

Spesialfelt
NSF nasjonalt program

Spesialfelt er en variant av vanlig feltpistol som ble vedtatt på Forbundsstyremøte 5/2000. Reglementet gjelder fra 1.1.2001. Alle spesialfelt stevner skytes kun i en åpen klasse, klasse A.

SPESIALFELT
8.26.1 – Spesialpistol
 • Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.
 • Prototyper er ikke tillatt.
 • Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.
 • Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.
 • Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen

Dimensjon :
Kontrolleres ved hjelp av målekasse.

 • Lengde max 185 mm.
 • Høyde max 125 mm inkl. magasin.
 • Bredde max 35 mm.
 • Vekten av våpen med tomt magasin max 800 gram.
 • Avtrekksvekt min. 1360 gram.
 • Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.
 • Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.
 • Det lades med 6 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.
 • Det tillates å bruke alle kaliber fra og med .22LR, til og med .45 ACP.
 • Magnumladninger er ikke tillatt.

Program

 • Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlig kommandoer og regler.
 • Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.
 • ½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.
 • Startkontigent bør da være tilsvarende redusert.

 

8.26.2 – Spesialrevolver
 • Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.
 • Prototyper er ikke tillatt.
 • Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.
 • Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

Dimensjon :
Kontrolleres ved hjelp av målekasse.

 • Lengde max 200 mm.
 • Løpslengde max 80 mm.
 • Høyde max 150 mm
 • Bredde max 40 mm.
 • Vekt max 1000 gram. (uten patroner)
 • Avtrekksvekt min. 1360 gram. (single action (spent hane) avtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)
 • Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.
 • Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.
 • Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.
 • Det tillates å bruke alle kaliber fra og med kal. .22LR, til og med .45 ACP. Magnumladninger er ikke tillatt.

Program

 • Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlige kommandoer og regler.
 • Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.
 • ½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.
 • Startkontigent bør da være tilsvarende redusert.

 

8.26.3 – Magnumfelt 1 og 2
Revolver og pistol tillates.

 • ”Magnumfelt 1” fra og med  kal. .357, til og med kal. .40.
 • ”Magnumfelt 2” fra og med kal. .41, til og med kal. .455.
 • Det settes ingen begrensninger på våpenets mål og vekt.
 • Rekyldempende innretninger som kompensator, ”magnaporting” og lignende tillates ikke.
 • Avtrekksvekt min. 1360 gram. (Single actionavtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)
 • Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.
 • Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.
 • Det lades med 6 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

Krav til ammunisjon i ”Magnumfelt 1” :

 • Minste hylselengde for ammunisjon i ”Magnumfelt 1”er 25mm.
 • Minste kulevekt for ammunisjon i ”Magnumfelt 1” er 140 grains.
 • Faktorkrav i ”Magnumfelt 1” er 190.

Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 ³ 190,00
Krav til ammunisjon i ”Magnumfelt 2” :

 • Minste kulevekt for ammunisjon i ”Magnumfelt 2” er 210 grains.
 • Faktorkrav i ”Magnumfelt 2” er 275.

Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 ³ 275,00

Program

 • Det er ingen begrensning på skyteavstand for magnumfelt 1 og 2, men det anbefales en økning av skytetiden, 4 til 8 sek. ekstra eller mer, om skivene blir vanskelig å treffe p.g.a. størrelse og avstand.
 • Det skal ikke skytes med beste eller dårligste hånd, ellers benyttes de kommandoer og regler som gjelder ved feltskyting.
 • ½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.
 • Startkontigent bør da være tilsvarende redusert.

 

8.26.4 – Klasseføring
Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.
8.26.5 – Anvisning
 • Her henvises det til pistolreglementet 8.25.3.5.5
 • Eventuelle langskudd i Spesialpistol, Spesialrevolver og Magnumfelt dømmes slik :
 • Mindre enn kal. .30 samme som Finfelt.
 • Kal. .30 til og med kal. .38 samme som Grovfelt
 • Over kal. .38 samme som Militær- og Revolverfelt

Program

Det anbefales å skyte på flere lange hold enn ved vanlig feltskyting, samt en liten økning i skytetiden, 4 til 8 sek. ekstra eller mer, om skivene blir vanskelige å treffe pga. størrelse og avstand. Det skal ikke skytes med beste eller dårligste hånd, ellers benyttes de kommandoer og regler som gjelder ved feltskyting. 1/2 program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen. Startkontingent bør da være tilsvarende redusert. Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfeltstevner, klasse A.

 

Regler for Spesialfelt og intensjonene i reglementet – Fra Fagkomité Pistol:

Det har kommet en mengde spørsmål til fagkomiteen om tolking og spørsmål av typen hvis, om, noen driver med et eller annet og er det lovlig. Det blir en umulig sak å få med seg alt, men for å holde seg til reglene så kan vi ta litt av det som dere tydeligvis er mest opptatt av.

Lengde på løp i spesialrevolver?
Ja, løpet kan kappes til våpenet går i kassen, men fortsatt maks 80mm lengde.

Sikter / Sikteskinner:
Sikter er det ikke satt noe grenser ved annet en at de skal være åpne, og hvis noen har bygd om fra faste til stillbare, så ser jeg ikke det store problemet i dette. Sikteskinne vil jeg i utgangspunktet kalle et grensetilfelle, så lenge det er en sikteskinne og ikke en ekstern vekt.

Vekter:
Eksterne vekter er ikke tillatt, men det kommer spørsmål om å ” stappe ramma full av bly”. Normalt så vil våpenet bli veid i kontrollen, og hvis det holder seg innenfor maks vekt, vil det i utgangspunktet bli godkjent. Kontrolløren vil jo normalt ikke skru av skjefteplater, eller demontere våpen, for å sjekke innvendig. Husk da at den beste kontrolløren vi har i sånne tilfeller er dine konkurrenter, som er utrolig flinke til å snuse opp ulovligheter og levere inn protest.

Skjefter / Skytehanske:
Her følger vi reglene og det bør se ut som om det er originale skjefter. Det er mange som har mye gammelt og ubestemmelig liggende, og jeg har sett mange som har måttet lage skjefter selv. Revolver sier symmetriske skjefteplater uten håndstøtte og det er vel ikke til å misforstå. Materiale i skjeftene kan vel være så ymse, og her må det være rom for litt forskjellig. Litt skateboard tape, eller en bit med sykkelslange på en lommepistol, må vel nesten kalles for en sikkerhetsfaktor. Rekyldempende hanske i magnumfelt er tillatt, så fremt den ikke dekker håndleddet.

Militærfelt, skjefteplater:
Fagkomiteen er av den oppfatning at magasinbrønn er innenfor reglementets intensjon. Forutsetningen er at utblokking av skjefte for å lage magasinbrønn, ikke faller inn under betegnelsen håndstøtte. Reglementet sier ”tilnærmet like skjefteplater”, og da forutsetter vi at det er en jevn utblokking rundt hele magasinbrønnen. Hvis denne utblokkingen har en kurve med minimum radius på 25 mm er dette ikke å betrakte som håndstøtte.

Som en forklaring til dette vil det si at hvis man tar en ½ liters plastikk brusflaske (litt stor) eller lignende som har en diameter på 50 mm, så skal denne ha full kontakt med skjeftet når den ruller over enhver form for magasinbrønn/ håndstøtte.

Konklusjon:
Det er jo mulig at det vil komme protester, hvis noen mener at et våpen ikke er i henhold til reglementet. Da bør man heller ikke være overasket over om våpenkontrollen, eller eventuelt juryen, underkjenner våpenet. Hvis det hersker tvil om våpentyper, forsøk på ombygging osv, så må nok skytteren legge fram holdbare bevis.

Hensikten med Spesialfelt var jo i utgangspunktet at man skulle lete litt i skuffene hjemme ” les: våpenskapet” og ta med seg det man hadde på banen, ikke at man skulle starte en ny industri med ombygging i henhold til målekassen.

Personlig ville jeg nok heller lagt all innsatsen i trening, istedenfor å gå rundt å lure på om våpenet ville bli godkjent på neste NM. Jeg tror også at mye av spørsmålene kommer pga. rykter. Da vil jeg til slutt si som så at, pass på ditt eget så vil nok våpenkontrollen og juryen ta seg av alle de andre som ” prøver seg”.

Hvis det er spørsmål så ta gjerne kontakt

mvh Tom Lauritzen
Fagkomité Pistol.
E-mail: toml@uritzen.no

Tabell over de tekniske krav som stilles til pistolene i de ulike øvelsene:

Pistol

Maksvekt

Avtrekksvekt

Sikteradius

Løpslengde

Målekasse

Kaliber

Annet

Grovpistol

1400 g

1360 g

220 mm

153 mm

300 mm x 150 mm x 50 mm

7.62 – 9.65 mm

Ikke kompensator.

Finpistol

1400 g

1000 g

220 mm

153 mm

300 mm x 150 mm x 50 mm

5.6 mm (.22 L.R.)

Ikke kompensator.

Militærpistol

1400 g

1360 g

220 mm

153 mm

300 mm x 150 mm x 50 mm

9mm – 11,25mm

Ikke kompensator.

Revolver

1400 g

1360 g

220 mm

153 mm

300 mm x 150 mm x 50 mm

9mm – 11,25mm

Ikke kompensator.

Spesialpistol

800 g

1360 g

Målekasse

Målekasse

185 mm x 125 mm x 35 mm

22LR til 45ACP

Ikke magnumladninger

Spesialrevolver

1000 g

1360 g

Målekasse

Max 80 mm

200 mm x 150 mm x 40 mm

22LR til 45ACP

Ikke magnumladninger

Magnumrevolver 1

Fri

1360 g

Fri

Fri

Kal .357 til og med kal .40

Magnumrevolver 2

Fri

1360 g

Fri

Fri

Kal .41 til og med kal .455