Vi trenger flere SKYTELEDERE

Som dere ser av overskriften trenger vi flere som vil ta i et tak og arrangere treninger på Bane 5 (Ringerikshallen i vintersesong). Det vil her dreie seg om mandager og torsdager fra kl 17.30 til ca 20.30.  Skytetidene vil som før være fra kl 18.00 – 20.00. Slik det er i dag er vi altfor få, og får lite annet ut av treningene enn at alle står for seg selv og skyter. Det er klubbens ønske at vi alle skal få litt mer ut treningskveldene og til dette trenger vi hjelp fra DEG.  Vi er pr i dag få og blir derfor sårbare samt at slitasjen blir stor på de som stiller opp. Vi har frem til nå fått 3 som har sagt seg villig til å bli med fra 1.sept. og vi tar sikte på en gjennomgang av oppgaver/ansvar for nye og eksisterende skyteledere i  løpet av uke 35/36. Så har du et ønske om å kunne bidra og har litt fartstid i klubben gi meg en tilbakemelding på tlf 99 54 73 62 eller på mail: sekretaer@ringerikepistolklubb.no