Leie av Ringerikshallen – endring av pris fra 06.01.20

Det ble på forrige styremøte etter innspill vedtatt å endre pris for utleie av hallen. Ny pris baseres på antall personer som er der, og ikke en fast pris som tidligere.

Pris for første person som leier er kr 50,- Deretter kr 25 pr person som deltar. Pris er pr time.

Som tidligere gjelder følgende:

Send en henvendelse til sekretaer(æt)ringerikepistolklubb.no for å reservere tid – senest dagen før du ønsker å leie. Utleie skal inn i klubbens kalender.

Betaling skal vippses. Vippses til #505327 – Ringerikshallen – Ringerike Pistolklubb

Husk at det ved 2 eller flere skyttere, så skal det utnevnes en skyteleder.
Informasjon om nøkler fås ved henvendelse om leie.