Styremøte 12 desember

Neste styremøte avholdes 12 desember.

Saker som ønskes behandlet her, kan sendes til  sekretaer krøllalfa ringerikepistolklubb.no innen 5 desember.