Skyteforbud på Ringerike Skytesenter

Det er gitt skyteforbud av Brannvesenet i Ringerike i hele skytefeltet på grunn av meget stor brannfare.

Vi ber alle våre medlemmer om å respektere dette inntil annen besjed er gitt.