Utsettelse av årsmøte

Ett medlem fremmet forslag om utsettelse av årsmøtet grunnet mangler ved saksliste og dette ble vedtatt med flertall ved avstemming.

Styret kommer tilbake med dato for nytt årsmøte.
Dette vil bli avholdt om minimum 4 uker og maks 6 uker fra i dag, 21.02.2018.