Medlemsmøte Ringerikshallen mandag 7.mars 2016 kl 1800

Hei
Vi holder medlemsmøte i Ringerikshallen, møterom 3.etg, mandag 7.mars kl 1800. Her vil det bli gitt informasjon om hvor vi står pr i dag og tanker fra styret rundt Ringerike Pistolklubb fremover. Møt opp med dine spørsmål og ideer. Vi ønsker oss en levende klubb. med innspill fra alle våre medlemmer.
Enkel bevertning.