Månedlige arkiver: februar 2019

Innkalling til årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte 2019

Dokumenter oppdatert 10.02.2019 kl 18:00

Årsmøte for Ringerike Pistolklubb avholdes onsdag 20. februar kl. 18:00.
Møtelokalene er i år ved jernbanens samferdselssal i Samferdselshistorisk senter ved Hønefoss stasjon.

Siste frist for innsendelse av saker til årsmøtet er 01.02.19.

Det avholdes valg av styre i tillegg til vanlige årsmøtesaker.

Dokumenter til årsmøte blir publisert fortløpende under
http://www.ringerikepistolklubb.no/?page_id=1085

Passord fås på SMS fra medlemmer av styret.

Styret.