Månedlige arkiver: februar 2018

Utsettelse av årsmøte

Ett medlem fremmet forslag om utsettelse av årsmøtet grunnet mangler ved saksliste og dette ble vedtatt med flertall ved avstemming.

Styret kommer tilbake med dato for nytt årsmøte.
Dette vil bli avholdt om minimum 4 uker og maks 6 uker fra i dag, 21.02.2018.

Dokumenter til årsmøte

Dokumenter til årsmøte er publisert.
Da flere i styret har vært (er) syke, er ikke alle dokumenter på plass enda.

Dette ligger under «Info fra styret» og er passord beskyttet.
Send sms til en i styret hvis du ikke har passordet.

Vel møtt onsdag!