Månedlige arkiver: mai 2017

Feltskyting 21 mai!

Vi arrangerer feltstevne den 21 mai.
Se vedlagte PDF for informasjon.

Feltskyting 21 mai

Dette er en god mulighet for å bidra i klubben også, ta kontakt med Anders hvis du har mulighet til hjelpe til hel eller halv dag.
Oppgaver vil være å hjelpe med klistring og anvisning på standplassene.

Sommerinfo fra styret

Her følger litt informasjon om sommerens aktiviteter i Ringerike pistolklubb.

Vi har nå startet trening ute, og i år som foregående år blir det skyting på papp for alle kaliber mandager, og kaliber .22 på elektronikk torsdager. Treningstidene er som før kl 18:00 til 20:00.
Mandager vil det være anledning til å trene på feltfigurer og andre skiver.

Onsdager er det trening for Dynamisk gruppe, man kan gjerne komme og se, men deltakerne her må ha gjennomført kurs og bestått. Husk påbudt med hørselsvern og skyte briller.

Ut juni vil det fortsatt være luftskyting inne i RIngerikshallen. Ansvarlig for dette er Ole M. Jørve.
Merk tiden er nå 18:00 til 20:00.

Lørdager fra kl 10:00 til 12:00 blir det nybegynnertrening ved John B. Dahlen.

Fredager fra kl 17:00 er det Svartkrutt gruppa som smeller i gang. Ansvarlig for dette er Karl Otto Hultgren. Håper alle med svartkrutt våpen tar en tur en fredag, og lurer du på hva dette er, så ta en tur opp og se!

Den 21. mai arrangerer vi feltstevne som er åpent for alle, nybegynnere tar kontakt med Anders eller Frank for lån. Se for øvrig egen sak om feltstevnet.

Det er en del vedlikehold som skal gjøres på bane 5. Det vil bli lagt ut dato for dugnad, med informasjon om hva som skal utføres og ansvarlig.
Det vil også bli lagt ut en liste over oppgaver på bane 5 som kan utføres selvstendig og krysses ut. Lista vil bli lagt ut her, slik at man kan se hva man kan bidra med.
Husk at dugnad teller som aktivitet!

Opparbeiding av bane 6 fortsetter.
Videre fremdrift er senking av eksisterende terreng og påfylling av 30-40 cm kult, ca 1000 m3. Deretter legges det ut et 10 cm lag, ca 300 m3 med rikosjettfrie masser. Så kan vi begynne med forskaling og støping av platting for skiver og standplass.
Ett av klubbens medlemmer tar ansvar for støp av plate til standplasshus.
Ta kontakt med leder eller nestleder hvis du har noe du kan bidra med.

Følg med på klubbens terminliste for å se hva som skal foregår forover.

Minner om regler for egentrening, se oppslag ved standplass bane 5.
– Ballong ved skytterhuset i dumpa skal heises, rødt merke henges opp på tavle for bane 5.
– Ballong skal heises ved bane 5, minimum 15 minutter før skyting.

Minner på om røyking på standplass og på banen, vis hensyn til andre, røykeloven er gjeldende her også. Vær grei og ikke kast filter etter sigarettene på bakken, disse blir ikke borte av seg selv og noen andre må plukke opp etter deg.

Vi sees på banen!