Månedlige arkiver: mars 2015

Ringerike Pistolklubb arrangerer Norgesfelt

NorgesFelt_bannerRingerike Pistolklubb arrangerer Norgesfelt den 2. April, Skjærtorsdag, start kl 10:00 på Buttentjern, bane 5, pistolbanen.

Løypa settes med 8 standplasser med 15 og 25 meters hold etter fast mal. 4 hold med en målgruppe, og 4 hold med 2 målgrupper. Det er lik skytetid (10 sek) på alle hold.

Skyting foregår som «banefelt» Man starter på ett hold og flytter til neste hold, (ved siden av) etter visitering, anvising og lapping. Det er 2 skyttere på hvert «lag» som visiterer og er markører for hverandre.  Det er da 16 skyttere i hver omgang.

Det er ønskelig med kammerflagg ved forflytning.

Se http://www.norgesfelt.no for informasjon og løypebeskrivelse

Vi ønsker alle, gamle, og ikke minst nye skyttere velkommen til Påskefelt!

Invitasjon til feltdommerkurs i Jernbanens lokaler

nsflogo

I forbindelse med at Ringerike Pistolklubb arrangerer NM feltpistol i år arrangeres det et feltdommerkurs i Jernbanens lokaler (samme sted som årsmøte ble avholdt). Kurset avholdes i helgen med start lørdag 18.4.2015 kl. 9, og avsluttes søndag 19.4.2015 ca kl. 16.

Som feltdommer er man autorisert til å være dommer ved alle nasjonale feltpistolstevner.

Se her for invitasjon og informasjon om hvordan man melder seg på:

Invitasjon feltdommerkurs april 2015

AVLYST – Dynamiskgruppa arrangerer åpen dag!

På grunn av kollisjon med klubbens feltpistoldommerkurs 18. og 19. april, er det besluttet at dette arrangementet blir avlyst. Vi beklager dette, men tar sikte på å avholde åpen dag senere i sesongen. 

Opprinnelig sak:

Lørdag 18. april 2015 fra kl. 12-16 arrangerer denne trivelige gjengen åpen dag for pistolklubbens øvrige medlemmer!

12514_10202370804384067_3580737143598678858_n

Denne dagen vil vi informere om hva dynamisk sportsskyting er, og vise frem litt forskjellig våpen, utstyr og annet materiell som er unikt for denne skyteformen. Vi kommer også til å demonstrere skyting innen de ulike divisjonene, og det vil være anledning til å prøve forskjellige våpentyper for de som møter opp! Det kommer til å være både godkjente skyttere, dommere og instruktører til stede for de som skulle ha spørsmål til oss.

Det vil bli salg av vafler og kaffe.

NB: Ta med vernebriller og hørselvern, da dette er påbudt ved opphold på banen så lenge det foregår skyting.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme – vi lover god stemning og håper at dette fører til at dynamiskgruppa blir enda flere ut over våren!