Månedlige arkiver: februar 2015

Årsmøtet 2015 avholdt!

logo3Da er årsmøtet for 2015 avholdt og det ble noen utskiftninger i styret. De endrede rollene besittes nå av:

Nestleder: Per Jakobsen

Kasserer: Roar Hop

Banemestere: Frank Lien og Jan Chr. Fjeld

 

Årsmøte 2015

logo3Årsmøte for Ringerike Pistolklubb avholdes onsdag 18. februar kl. 18:30. Møtelokalene er i år ved jernbanens skytesenter. Nærmere bestemt i samferdselssalen i samferdselshistorisk senter.

Det avholdes valg av styre i tillegg til vanlige årsmøtesaker. Møtet avsluttes med utdeling av medaljer for klubbmesterskap, NAIS og NSF.

Det blir enkel bevertning.

Alle medlemmer oppfordres til å delta!

Saksliste Årsmøte 2015 RINGERIKE PISTOLKLUBB