Månedlige arkiver: oktober 2014

Ringerike Pistolklubb holder høstfeltstevne 19. oktober

Ringerike Pistolklubb holder høstfeltstevne 19. oktober og trenger personell for gjennomføringen.

Vi har 10 standplasser som må ha minst to personer på hver. Dvs. at det trengs minst 20 personer for dette.

I tillegg trenger vi noen ekstra personer slik at vi får avløst de på standplassene i løpet av dagen.

Vi trenger medlemmenes hjelp for å kunne klare å arrangere stevnet og trenger rask tilbakemelding på hvem som kan bidra.

Lørdag blir det funksjonærskyting samtidig som vi setter opp skiver og gjør siste finpuss på løypa.

Dersom du kan bidra på en eller annen måte send mail til sekretær: sekretaer@ringerikepistolklubb.no