Forfatterarkiv: Sekretaer

Asfaltering tirsdag 29 oktober

Innkjøring til skytesenter i kryss mot forsvaret skal asfalteres tirsdag 29 oktober. «Gammel innkjøring» vil åpnes for trafikk, men vis hensyn da det kan bli litt venting til tider pga jobben som gjøres.

Informasjon til alle som skyter luft fra forbund

Til alle skytterklubber

Vi ber om at følgende informasjon blir spredt videre til alle i klubben som skyter med luftvåpen:

Etter avklaring med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap om hvordan NSF skal forholde seg til gjeldende forskrifter til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff», har Forbundsstyret vurdert den nasjonale særbestemmelsen om trykksylindere som har vært tatt inn i ISSFs Generelle tekniske regler. Det nasjonale tillegget har åpnet for at utstyrskontrollen i stevner har kunnet godkjenne at trykksylindere brukes, selv om de er eldre enn det holdbarhetsdatoen viser.

Følgende vedtak er fattet:

Det nasjonale tillegget til § 6.2.4.2 i ISSF Generelle tekniske regler strykes. Denne endringen gjelder også tilhørende referanse i § 6.7.6.2. g. Endringen i reglene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning.

Dette innebærer at ordlyden i § 6.2.4.2 nå kun er:

Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2-sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.

Med vennlig hilsen

For Norges Skytterforbund

Dag Olav Rønning

Foreløpige resultater fra Ringerike PK feltstevne den 25 aug

Her finner dere foreløpige resultater for verifikasjon. Finner du feil og mangler i listene send en epost til felt at ringerikepistolklubb.no innen 2 sept, med enme «rettelse feltstevne» så vil dette etterprøves og korrigeres før innsendelse av endelig resultat. Totalt sett ble det registrert 191 individuelle starter fordelt på alle felt- og spesialfelt klasser. Og alle tilbakemeldinger som er mottatt i dag vil gjøre RPK bedre i stand til å utvikle feltløypa, inkludert trase og skivefordeling ytterligere slik at det fortsatt skal være utfordringer som matcher alle skyttere på Ringerike.

Stevnet ble gjennomført i samarbeid med Hadeland Sportsskyttere som en gjensidig erfaringsutveksling og forberedelse til nytt feltstevne på Lygna den 8 sept, det første i regi av HSS i nyere tid. Men stor honnør og takk til alle som aktivt bidro og stilte opp til innsats og arbeid over flere dager for å arrangere et tradisjonelt arbeidskrevende feltstevne på Buttentjern. Dette inkluderer også stor velvillighet fra Randsfjord Skytterlag og Ringerike Jaktskytesenter for lån av deres baner.
Ellers en stor takk til Frank Lien (RPK) som hjalp oss i gang med resultatservicen, og en spesiell takk til Mikkel Bast (ARON) som løftet arbeidet med resultatservicen fra enkeltmannsarbeid til samtidig bearbeiding av både påmelding og resultatregistrering som sikret at alle resultater var ferdig registrert minutter etter at siste skytter leverte resultatarket. Og publisering av foreløpige resultater fra feltstevne 25 aug samme dag.

Vennlig skytterhilsen
Ole Martin
Oppmann felt/RPK

Ringerike PK inviterer til sensommer feltstevne på Ringerike skytesenter (Buttentjern) søndag 25 aug

RPK ønsker velkommen til sensommer feltstevne på Ringerike skytesenter med utgangspunkt i Skytterhuset og i den tradisjonelle feltrunden. Men den fysiske distansen er kortet ned og et aller meste går på grusvei. Vi har laget en spennende og utfordrende løype som burde gi de fleste skytterne en utfordring men uten å være uoverkommelig. Løypa har til sammen 10 standplasser med avstander fra 15 til 50 meter skyteavstand. Standplassene er organisert med doble standplasser i starten og enkle mot slutten for å bidra til en så rask runde som praktisk mulig, og bidra til at den enkelte skytter kan gå så mange runder gjennom en dag som ønskelig. Det skytes alle vanlige klasser inkludert spesialfelt.

Vi starter tidlig søndag morgen med kaffesalg og påmelding

–        0800+åpning påmelding og kaffesalg

–        0900 senest – start første lag

–        1600 start siste lag!!

Ringerike PK selger kaffe, vafler, mineralvann og enkel mat i Skytterhuset gjennom hele dagen.

Velkommen til en trivelig skytedag på Ringerike skytesenter søndag 25 aug.

Feltstevne 24-25 august

RPK har planlagt og forberedt sitt årlige feltstevne den 25 aug en stund, og det er nå behov for innsats fra flere av medlemmene slik at vi kommer i mål med et vellykket feltstevne som er Ringerike PK verdig. Forberedelsene fortsetter med å klargjøre standplassene i feltløypa med oppmerking og fjerning av gress, og sette ned stolper for skivestativer. Lørdag 24 vil det bli montert skiveplater på standplassene og skutt funksjonær for de av klubbens medlemmer som har anledning til å delta, og nybegynnere som er under opplæring vil ha en fin anledning til å prøve feltskyting og stevneformen under veiledning og i rolige omgivelser. Alle som har satt seg opp til arbeid uansett funksjon under feltstevnet får sine resultater registrert uten å betale stevnestart. RPK medlemmer som ikke er aktive under stevnet betaler stevneavgift som andre gjester.

Dersom du fortsatt ikke har meldt deg på til innsats så er det fortsatt muligheter for å bidra, feltgruppa trenger bidrag til følgende:

–        Frem til fredag 23 aug – rydding av standplasser og montering av skivestativ – detaljer hos Ole M (felt at Ringerikepistolklubb.no) eller ifm ordinær trening

–        Fredag 23 aug fra 0830 Bane 5

o   utkjøring av skivestativer til 200-100 banen og montering av skivestativer i feltløypa – trenger bil med tilhengerfeste

o   klargjøring av sekretariat på skytterhuset – trenger bil

o   klargjøring av standplasskasser

–        Lørdag 24 aug fra 0830 Bane 5

o   utkjøring og montering av skiveplater – trenger bil med tilhengerfeste

o   Etablere sekretariat i skytterhuset

o   Funksjonærskyting frem til 1800

–        Søndag 25 aug fra 0830 Feltløypa

o   Gjennomføring av feltstevne

o   Rydding av feltløypa

o   Rydding av skytterhuset

Har du anledning til å delta på deler eller hele arrangementet ta kontakt med felt at ringerikepistolklubb.no eller Ole Martin under ordinære treninger. Vi trenger alle former for bistand til gjennomføringen og et flott feltstevne på Buttentjern.

Dugnad bane 5

Vi må nå rydde å klargjøre bane 5 for høstens aktiviteter. Det er noen viktige arr framover, så anlegget bør da være presentabelt. NM DSSN pistol, Felt NSF og NM DSSN Rifle, for å nevne noen. Vi ønsker at det kommer så mange som mulig fra Fredag 2 August kl 17:00 og Lø 3 og Søn 4 fra kl 10:00 Følgende skal gjøres:

  • Tømme skivebu, isolere denne og bygge hyller.
  • Rydde/brenne kassert treverk
  • Plukke hylser
  • Klippe gress generelt
  • Rydde container bane/felt
  • Hugge og fjerne trær på høyre side

Ta med nødvendig utstyr.Vi fyrer grillen og har kaffe/vafler.Det blir ingen skyting disse dagene.

Hilsen banemester