Magnum Felt serie RPK – RPK Mag Lite lørdag 8 juni

Da har både RPK og TOP gjennomført sine første Magnum Lite stevner med tilpasset og forenklet oppsett. Vi fortsetter med MAGNUM skyting i tråd med konseptet slik at du kan fortsette å blåse ut støvet av de grove skytterne og få litt trening til årets Spesialfelt NM på Dagali.

Vi inviterer derfor til nytt approbert Magnum lite stevne på Ringerike skytesenter, RPK bane 5 Buttentjern lørdag den 8 juni 2019.

 • Skytestart 8 juni kl 1000 for første lag
 • 2x approberte stevner i hhv Mag 1 og Mag 2 (4 starter) med 25 meter
 • 25 skudd pr stevne
 • 50,- pr start

I tillegg ønsker RPK å gjennomføre et Magnum lite oppsett med 25 og 50 m skytedistanse ettter gjennomføring av de andre magnumstartene.

 • 1x approbert stevne i hhv Mag 1 og Mag 2 (2 starter) med 25 og 50 meter skytedistanse.
 • 25 skudd pr stevne
 • 50,- pr start

 • Videre planlegger RPK en siste Magnum Lite start den 6 juli kl 1000

Videre planlegger Ringerike PK, TOP og LP Wilson å utvikle Magnum lite konseptet med økt skyteavstand og tilpasset skiveoppsett. Det diskuteres både tilpasset FeltNM og andre skiveoppsett men tanken er at du skal kunne kjenne deg igjen på de respektive stevner i MAG lite serien. Og RPK bane 6 og TOP nye bane gir muligheter for skyteavstander helt opp til 100+ meter. Deltar du på skytingene kan du diskutere med oss og påvirke utviklingen.

TOP har planer om 1 Magnum lite skyting pr måned frem til FeltNM 2019, med tilsvarende tilpasset skiveoppsett og økte skyteavstander.

Magnum Felt serie RPK – RPK Mag Lite lørdag 18 mai

Savner du organisert MAGNUM skyting eller har du behov for å blåse ut støvet av de grove skytterne før sommeren og årets Spesialfelt NM på Dagali kommer for nært uten at du har skutt?

Ringerike Pistol klubb har jobbet sammen med Tønsberg og Omegn Pistolklubb og LP Wilson med utvikling av et konsept til en forenklet MAG lite serie basert på modellen fra vinteren 2018, og prinsippene i Norgesfelt. Hensikten er å lage MAGNUM stevner som er enkle å gjennomføre og som gir trening mot FeltNM 2019

Vi inviterer derfor til de første approberte MAG lite stevnene på Ringerike skytesenter, RPK bane 5 Buttentjern lørdag den 18 mai 2019.

 • Skytestart 18 mai kl 0900 for første lag
 • 2x approberte stevner i hhv Mag 1 og Mag 2 (4 starter)
 • 25 skudd pr stevne
 • 50,- pr stevnestart

RPK MAG lite 2 og 3 stevnedatoer:

 • Skytestart planlagt 8 juni kl 0900 for første lag
 • Skytestart planlagt 6 juli kl 0900 for første lag

Videre planlegger Ringerike PK, TOP og LP Wilson å utvikle MAG lite konseptet med økt skyteavstand og tilpasset skiveoppsett. Det diskuteres både tilpasset FeltNM og andre skiveoppsett men tanken er at du skal kunne kjenne deg igjen på de respektive stevner i MAG lite serien. Og RPK bane 6 og TOP nye bane gir muligheter for skyteavstander helt opp til 100+ meter. Deltar du på skytingene kan du diskutere med oss og påvirke utviklingen.

TOP har planer med første skyting 19 mai, og deretter planer om 1 MAG lite skyting pr måned frem til FeltNM 2019, med tilsvarende tilpasset skiveoppsett og økte skyteavstander.

Reduksjon av RPK beholdning av kal 22 lr – salg til medlemmer

Styret i RPK har besluttet å redusere klubbens beholdning av kal 22 lr ammunisjon og tilbyr aktive medlemmer i RPK å kjøpe kal 22 til kostpris.

Ammunisjonen er den samme lot’en som er tilgjengelig for salg under trening og stevner og er av typen CCI standard. Prinsippet om først til mølla gjelder inntil vi har redusert beholdningen til klubbens behov for internt bruk.

Følgende betingelser gjelder

 • CCI standard kal 22 lr i pakker av 5000 skudd
 • 1 pakke (5k) pr aktiv skytter
 • Pris 3000,-pr pakke
 • Bestilling KUN epost materialforvalter alfa ringerikepistolklubb.no
 • Betaling og henting avtales pr epost

Dersom etterspørsel overstiger tilgjengelig beholdning, vil klubben vurdere ny felles anskaffelse av minimum 100k skudd som medlemmene kan betale andeler av til eget bruk.

Styremøte 13 mai

Neste styremøte avholdes 13 mai.

Saker som ønskes behandlet her, kan sendes til  sekretaer krøllalfa ringerikepistolklubb.no innen 4 mai. Referat fra møte blir publisert den 27 mai.

Velkommen til Norgesfelt sesongstart 2019 på Ringerike

 

Feltgruppa smeller I gang utesesongen 2019 med vår tradisjonelle Norgesfelt på skjærtorsdag 18 april på Buttentjern bane 5 i Ringerike skytesenter.

Vi starter førtse skyting kl 09:00 og vil prøve å avslutte til kl 16:00, slik at flest mulig kan ha en lang dag med aktivitet etter vinteren.

Vi har approbert 3x Norgesfelt stevnenummer slik at den enkelte kan fokusere og repetere på sin øvelse dersom det er et ønske, og registrerer alle Norgesfelt øvelser, men ikke magnum.

Startkontingent pr øvelse vil være kr 60,- og vi tar VIPPS og kontant betaling.

Underveis selger vi kaffe, vafler og enkel bevertning til glede for alle som trenger en pause gjennom dagen.

RPK selger ammunisjon i kal 22 og 9 mm til bruk under stevnet til alle med gyldig våpenkort, og vil ha utlånsvåpen i kal 22 og 9 mm til egne medlemmer og andre registrerte skyttere med NSF startkort og skytter ID.

 

Skjærtorsdag 18 april kl 09:00 – 16:00

3x Norgesfelt – alle grener

Startkontinget 60,- pr start

Salg av kal 22 og 9 med mer ammunisjon

Salg av Kaffe, vafler og enkel mat

 

Vel møtt til påskens eventyr på Buttentjern i regi av Ringerike pistolklubb.

Feltgruppa/RPK